VÁŠ MORAVSKÝ INZERTNÍ A INFORMAČNÍ SERVER

sobota 27. 02. 2021

Reklamace

Reklamace:

V případě reklamace na provedení inzerátu postupují účastníci smlouvy v souladu s obch. zákoníkem s tím, že reklamaci lze uplatnit pouze písemně nebo osobně, a to nejpozději do 3 dnů po uveřejnění inzerátu/reklamy. Vznikne-li objednateli škoda v důsledku zavinění vydavatele, pak vydavatel na své náklady poskytne inzertní služby až do výše skutečné škody, prokázané objednatelem, a to otištěním opraveného původně sjednaného inzerátu/reklamy nebo náhradou dohodnuté inzerce či reklamy.


© 2000-2011 Inzert Expres, Created by: AKON Česká republika. Všechna práva vyhrazena.