VÁŠ MORAVSKÝ INZERTNÍ A INFORMAČNÍ SERVER

pondělí 08. 03. 2021

Podmínky placené inzerce

Podmínky placené inzerce:

Jako komerční inzerce je brána veškerá inzerce, která jakýmkoliv způsobem slouží k propagaci výdělečné činnosti, zprostředkování za provizi krátkodobých i dlouhodobých pronájmů a podnájmů, prodeje nemovitostí, nabídky volných míst, k nabídce předmětù, zakoupených či vyrobených za účelem jejich dalšího prodeje, včetně zemědělských produktù, poskytování různých služeb za úplatu, opakovaná inzerce a jakákoliv jiná inzerce, která je zadávána za účelem výdělečné činnosti.

Za komerční je považován i takový inzerát, v jehož textu žádáte zaslání známky, peněžní částky či ofrankované obálky.

Opakované a komerční řádkové inzeráty musejí být uhrazeny před zveřejněním, a to buď složenkou typu „A“, popř. „C“ (60165 VAKUS BRNO), nebo převodním příkazem na účet č.  117042001/5500, s variabilním symbolem vygenerovaným při vložení inzerátu a konstantním symbolem 0308, nebo v hotovosti v redakci.

Platbu v hotovosti je možné uskutečnit v pracovní dny přímo v redakci, Kobližná 53/24 Brno (po-pá 8-16:30 hod.). 

Jako doklad o zaplacení slouží originál kontrolního ústřižku složenky, výpis z účtu nebo potvrzení banky. Za doklad  o zaplacení neuznáváme příkaz k úhradě! Doklad o zaplacení přijímáme pouze osobně či poštou.


© 2000-2011 Inzert Expres, Created by: AKON Česká republika. Všechna práva vyhrazena.